Chúng tôi là ai?

- CHÚNG TÔI LÀ:

Là những Kitô hữu, ý thức trách nhiệm thực thi bác ái, liên kết với những những người thiện tâm, thực hiện trách nhiệm bác ái theo đường hướng mục vụ của vị Cha Chung Tổng Giáo phận.

- Vào 09 tháng 5 năm 2009, Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) đã chính thức thiết lập Caritas TGP khi bổ nhiệm cha Giám đốc Caritas TGP với văn phòng đặt tại khu Mục vụ của Tòa TGM số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Tp HCM.

-Từ đó chúng tôi qui tụ một số anh chị em tu sĩ, giáo dân ngồi lại nghiên cứu các tài liệu liên quan và đưa ra  phương hướng làm việc.

- Điều rất quan trọng là chúng tôi được hướng dẫn cách khá rõ ràng về bổn phận và đối tượng phục vụ, cùng cách thế phục vụ theo hướng dẫn trong Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu và Bác ái trong Chân lý của Bênêđictô XVI  và Học Thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo.

- Chúng tôi được nhắc lại rằng: Trách nhiệm căn bản của người Kitô hữu là:

Loan báo Tin Mừng – Cử hành Bí Tích  - Thi hành Bác Ái

Chúng tôi tổ chức những buổi tĩnh tâm, những khóa tập huấn để đào sâu và thâm tín về nghĩa vụ thi hành bác ái của người Kitô hữu. Chúng tôi học cách làm việc với nhau, học về những chuyên môn căn bản của người Caritas, như cách làm việc chung, lên kế hoạch, làm dự án,...Chúng tôi liên kết lại với nhau qua mạng lưới gồm Caritas các giáo xứ, các cơ sở bác ái xã hội, các thành phần khác trong giáo phận, cố gắng thực hành những đường lối hướng dẫn theo tinh thần mục vụ của vị cha chung Tổng Giáo phận, xuyên qua văn phòng Caritas TGP. 

- ĐƯỜNG HƯỚNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ?

1.TẦM NHÌN

Một cộng đồng tin vào Thiên Chúa, hiệp nhất với Hội Thánh Công giáo, tôn trọng những khác biệt về văn hóa, sống yêu thương và phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

2.GIÁ TRỊ 
Sống: Bác ái, Công bằng, Liên đới.

Tôn trọng: Con người, Sự thật, Tự do và Môi trường.

3.SỨ MỆNH

Thực thi trách nhiệm bác ái.

Xây dựng cộng đồng yêu thương.

  • Đón nhận và nối kết sự dấn thân phục vụ của mọi người, đồng thời nâng cao tính hiệu quả của việc phục vụ đó.

4.MỤC TIÊU

- Người Kitô hữu ý thức trách nhiệm thực thi bác ái của mình.

- Mạng lưới Caritas giáo xứ được hình thành, nối kết và phát triển thành mạng lưới Caritas TGP.

Các nguồn lực sẵn có được huy động, các nguồn lực mới được xây dựng, để hỗ trợ cho các hoạt động bác ái xã hội trong và ngoài TGP.