Ý Nghĩa Logo Caritas

CARITAS

Theo nguyên ngữ La tinh là  Bác Ái

là Tình yêu được Đón nhận và Trao ban

(TĐ Bác ái trong Chân lý)

LogoTGPCaritas

Logo Caritas gồm hình Thánh Giá với các ngọn lửa màu đỏ tỏa ra xung quanh.

Phía dưới là dòng chữ Caritas giáo phận.

Thánh giá là trung tâm điểm của mọi hoạt động bác ái; vì việc hiến thân trên thập giá của Đức Giêsu Kitô là hành động yêu thương cao cả nhất mà Người thực hiện cho Thiên Chúa và cho con người.

Chiều dọc của Thánh Giá tượng trưng sự liên kết của con người với Thiên Chúa,

Chiều ngang nói lên trách nhiệm của con người đối với nhau (1Ga 4,20-21)

Hai chiều này cần tương ứng với nhau. Những ngọn lửa lan tỏa ra từ Thánh Giá biểu lộ tác động của Chúa Thánh Thần: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr5,14). Người thôi thúc mọi hội viên Caritas thực hiện việc bác ái, để phục vụ anh chị em đồng loại.

- Bản tính sâu xa nhất của Hội Thánh được diễn tả qua ba nhiệm vụ: Loan báo Tin Mừng, cử hành Bí Tích và thi hành Bác Ái.

- Đối với Hội Thánh, bác ái không phải là một thứ hoạt động trợ giúp xã hội mà ta cũng có thể để lại cho người khác làm, nhưng thuộc về bản tính Hội Thánh, một thứ diễn tả không thể thiếu của bản chất Hội Thánh.(TD TCLTY số 17)