Ngày Quốc Tế Chống Nạn Buôn Người

Vatican -- Ngày 30 tháng 7 vừa qua là Ngày quốc tế lần thứ 5 chống nạn buôn người. Ngày này do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập.

Read more ...

Kế Hoạch 01/KH-BCĐ 2018 Thực Hiện Chương Trình Phòng Chống Mua Bán Người

 Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người

Read more ...

Báo Cáo Mỹ Về Buôn Người: Việt Nam Giữ Nguyên Vị Trí

Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm quốc gia bậc 2 trong hệ thống ba thang bậc trên phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn người toàn cầu 2017 vừa công bố hôm thứ Năm ngày 28/6. 

Read more ...

Truyền Thông Kiến Thức Phòng Tránh Tệ Nạn Bắt Cóc Và Buôn Người Tại Giáo Điểm Vĩnh Lộc B

Buôn người là một vấn nạn nghiêm trọng trên toàn cầu. Nó làm ảnh hưởng đến phẩm giá con người, đời sống tinh thần nạn nhân và gia đình nạn nhân cũng như sự bất an trong xã hội. Mục đích buổi truyền thông này là để xây dựng nhận thức rõ cho các em và người dân luôn đề cao cảnh giác đừng để kẻ xấu lợi dụng và phòng tránh buôn người dưới nhiều hình thức.

Read more ...