Nhịp Cầu Caritas Số 91

 

 "Tập san nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm nối kết quý độc giả đến với anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Tập san mong mỏi quý độc giả đóng góp sáng kiến trong việc truyền thông thông tin, nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

2 ............ Lời Ngỏ

3-6......... Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam – Những con người mang nặng tình quê hương

7-10....... Ý nghĩa bức họa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

11-28..... Caritas Việt Nam – Hội nghị Thường niên 2018 – Kỷ niệm 10 năm thành lập

29-36..... Bài diễn văn khai mạc Hội nghị Thường niên 2018 của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu

37-39..... Caritas TGP Sài Gòn – Thánh Lễ mừng bổn mạng

40-42..... Caritas TGP Sài Gòn – Khai trương Quán cơm 5.000đ

43-46..... Mái ấm Chí Hòa – Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

47-49..... Caritas TGP Sài Gòn - Mổ mắt cho người nghèo

50-53..... Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng

54-58..... Caritas giáo xứ Tam Hà – Tháng Mười yêu thương

59-60..... Sứ điệp của Đức Thánh Cha ngày Thế giới Người nghèo lần II

61-63..... Tổ chức ngày Thế giới Người nghèo lần II

64-66..... Mục Góp nhặt truyện ý nghĩa – Truyền thuyết và ý nghĩa loài hoa bất tử

67 .......... Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn

68 .......... Cười mỉm chi