Caritas Việt Nam: Bế Mạc Hội Nghị Thường Niên 2018

Trong ba ngày tham dự Hội nghị, tất cả thành viên Caritas được sống trong bầu khí vui tươi khi được sum họp với nhau và được hai Đức Cha, các Cha và các Thầy trong TGM Xuân Lộc đón tiếp rất nồng hậu.

Read more ...

Bài Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2018

Đức ChaThomas Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM đọc bài diễn văn khai mạc Hội Nghị Caritas Việt Nam 2018 với chủ đề: “LIÊN ĐỚI ĐỂ THĂNG TIẾN”.

Read more ...

Caritas Việt Nam: Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2018 – Kỷ Niệm 10 Năm Caritas Việt Nam Tái Thành Lập.

Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH - Chủ tịch Caritas Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc Hội Nghị Caritas Việt Nam 2018 với chủ đề: “LIÊN ĐỚI ĐỂ THĂNG TIẾN”.

Read more ...

Caritas Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên 2018 – Kỷ Niệm 10 Năm Hoạt Động

Ngày 23 - 25/10/2018, Caritas Việt Nam tổ chức Hội Nghị Thường Niên 2018 - Kỷ Niệm 10 năm hoạt động của Caritas Việt Nam được tổ chức tại TGM Xuân Lộc, với chủ đề: “LIÊN ĐỚI ĐỂ THĂNG TIẾN”.

Read more ...

Caritas Việt Nam: Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Và Thánh Antôn Nguyễn Đích - Bổn Mạng 12/08/2018

Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm 30 năm các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiển thánh, trong đó có thánh Antôn Nguyễn Đích - Bổn mạng Caritas Việt Nam do Caritas Việt Nam và Caritas Sài Gòn tổ chức vào Chúa Nhật 12/8/2018 tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) TGP Sài Gòn.

Read more ...