Ban Bảo Vệ Sự Sống Caritas Sài Gòn Chia Sẻ Chuyên Đề Tại Giáo Xứ Trung Mỹ Tây

"khi yêu nên mở rộng tấm lòng với nhau, hy sinh, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, luôn bên nhau khi bệnh hoạn hay những lúc gặp gian truân" là lời nhắn nhủ của thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh

Read more ...

Hình Ảnh

Videos

 Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé! 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ

Poster nuoc sua 23

 


HOẠT ĐỘNG CHÍNH